گزارش‌ها

گزارش‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر

کیفیت پشتیبانی مشتریان را در سطوح مختلف شرکت بسنجید.

نگاه کلی به وضعیت شرکت

در بخش گزارش‌گیری عمومی می‌توانید عملکرد کلی شرکت در زمینه ارائه پشتیبانی به کاربران را ببینید. برای نمونه:

  • تمام تاپیک‌های دریافتی
  • تمام پیام‌های ارسال شده
  • میانگین رضایت کاربر
  • میزان سرعت در ارسال اولین پاسخ

چگونگی عملکرد تیم‌های پشتیبانی

تیم‌های مختلف خود را براساس تعداد مشکلات حل‌شده، میزان رضایت مشتریان و معیارهای بسیار دیگر، مقایسه کنید.

  • تاپیک‌های حل‌شده توسط تیم
  • میزان سرعت در ارسال اولین پاسخ
  • میانگین زمان صرف شده برای اتمام یک تاپیک
  • میانگین امتیاز دریافت شده آن تیم

بررسی کیفیت و سرعت هر پشتیبان

عملکرد هر پشتیبان و نقش او در افزایش رضایت مشتریان را با داده‌های مهم و ضروری بسنجید و با دیگر پشتیبان‌های فعال در شرکت مقایسه کنید.